BANKERYDS FÖRSAMLING

Yhteystiedot
BANKERYDS FÖRSAMLING

036-376780

Christian.johansson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/Bankeryd

Sjöåkravägen17
56431 BANKERYD